We laten scholen zwemmen …

Geplaatst op 12 oktober 2020 door Redactie

Alle scholen in Nederland hebben vóór 1 oktober jl. moeten aangeven of hun ventilatiesysteem in hun schoolgebouw ‘coronaproof’ is. Of ze dit allemaal hebben gedaan, weet ik niet. Als ik dit schrijf is het eind september. Maar als ik mijn oor in de afgelopen weken goed te luister heb gelegd, betwijfel ik dat. Niet omdat scholen niet willen, maar omdat wij ze als sector niet helpen. We laten scholen zwemmen… .

Om leerlingen en leraren een veilige werkomgeving te bieden besloot het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) medio augustus alle scholen in Nederland te verplichten om vóór 1 oktober een check te doen naar het ventilatiesysteem op school, of deze wel voldoet aan de juiste eisen. Daarbij gaat het om de ventilatie-eisen van het Bouwbesluit voor bestaande bouw (2012). ‘Als een ventilatiesysteem op school niet aan deze eisen voldoet, moet het bestuur contact opnemen met de lokale GGD, die adviseert om de ventilatie toch op orde te krijgen,’ aldus OCW.

Roep om hulp

In de afgelopen weken heb ik veel contact gehad met scholen over dit onderwerp. Wat mij opviel was hun gezamenlijke roep om hulp. Schoolbestuurders zien een veilige school als een absolute ‘must’, maar ze voelen zich door deze maatregelen ook weer geconfronteerd met extra taken, inspanningen en mogelijk weer extra investeringen. Daarbij is onderwijs hun corebusiness, niet het checken van het ventilatiesysteem, laat staan het maken van een plan dat ervoor zorgt dat het gebouw wel voldoet aan de eisen. Dat is ons terrein. En dus onze taak. Vind ik.

Overheid?

Ik zeg dit ook omdat de overheid in dit verband weinig soelaas biedt. Zij verwijzen bestuurders die informatie willen over ventilatie op hun school, door naar een website: www.weeropschool.nl. Voor concrete maatregelen is er het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS). De leden van dit team - waaronder Techniek Nederland - stellen technische kennis en expertise ter beschikking. In de praktijk blijft het inderdaad daarbij: bij een passieve manier van informeren.

Centrale aanpak

Wat nodig was - en nog steeds is - is een centrale aanpak. Een eenvoudige oplossing die integraal op elke school wordt toegepast. En waarbij de installatiesector - als specialist - de regie voert. Dus ook voor de uitvoering verantwoordelijk is. Handige bijvangst: op deze manier brengen we meteen alle installaties van scholen in kaart en zetten we voor de nabije toekomst cruciale stappen op weg naar efficiënte en duurzame onderwijsinstituten in Nederland. Maar misschien nog wel het meest relevant in zo’n aanpak is de rolverdeling: niet de overheid of de GGD is de initiator, maar de sector zelf. Omdat het ons specialisme is, en dus ook onze verantwoordelijkheid en taak.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement