Kent u de ventilatiecijfers van uw klanten?

Geplaatst op 31 augustus 2020 door Redactie

Hoe de corona-vlag erbij hangt als u deze tekst leest, weet ik niet. Zitten we middenin een tweede golf, of zijn we erin geslaagd deze af te wenden? Op dit moment - begin augustus - zijn er overal kleine uitbraken. Maar omdat het nog hoogzomer is - en we vooral buiten zijn - nemen we deze signalen (nog)niet al te serieus. Maar wanneer u deze tekst leest, is het inmiddels september en gaan we weer massaal naar ‘binnen’… .

En ons binnenklimaat is door allerlei factoren zoals bouw- en inrichtingsmaterialen, kook- en schoonmaakactiviteiten - en natuurlijk onze aanwezigheid als mensen - altijd ‘vervuilder’ dan het buitenmilieu. Daarom is ventileren absolute noodzaak. Maar omdat niet bekend is welk niveau van luchtverversing exact nodig is om gezondheidsrisico’s uit te sluiten, is het lastig een algemene norm of toetswaarde hiervoor op te stellen. Vooralsnog gaat het handboek Binnenmilieu van de GGD ervan uit dat bij een verse toevoer van lucht van 50,4 m3 per uur per persoon er een zeer beperkt risico is op de overdracht van infectieziekten via de lucht. Let wel, deze eisen zijn bepaald in een tijd ver voor corona en houden dus geen rekening met de inmiddels verplichte 1,5 meter. In (kantoor)ruimtes waar deze afstand niet kan worden gewaarborgd, loopt de noodzakelijke hoeveelheid verse lucht flink op. Daar is het ventilatievoud hoger, veel hoger.

Meten is weten

Tegelijkertijd weten we uit recent onderzoek van de Universiteit van Amsterdam dat ventilatie van cruciaal belang is om de hoeveelheid aerosolen te verminderen. In goed geventileerde ruimten werden de aerosolen twee keer zo snel verwijderd als in minder goed geventileerde ruimten. Maar wat is in dit verband goed, of voldoende geventileerd? Zoals wel vaker geldt nu ook weer: meten is weten. Door de prestaties van de luchtbehandelingsinstallaties af te zetten tegen het aantal vierkante meters en het aantal medewerkers actief in deze ruimtes, heb je een indicatie over de actuele hoeveelheid verse lucht per persoon. En kun je dus ook wat zeggen over eventuele gezondheidsrisico’s die medewerkers mogelijk lopen.

Onbekend

De meeste gebouwbeheerders zijn echter onbekend met deze cijfers. Ze hebben er geen oog voor en worden door hun installateur niet gewezen op het belang ervan. Of nog erger: zelfs de installateur kent deze cijfers niet! Als dit ook voor u geldt, zorg er dan voor dat u daar snel inzicht in krijgt. Ga meten of schakel een specialist hiervoor in. In deze onzekere tijden, bent u als installateur namelijk ook de adviseur van uw klanten. Zij vertrouwen op u. Bovendien hebben zij - en hun medewerkers - recht op een veilige, gezonde werkomgeving, en dus op actuele-, en betrouwbare informatie over hun ventilatiesituatie. Tegelijkertijd is dit ook een unieke kans voor u: hoe belangrijk wilt u voor uw klanten zijn?

Reageren

Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement