Columns

Kleine lettertjes

Kleine lettertjes

U denkt bij ontvangst van de verzekeringspolis ongetwijfeld dat u verzekerd bent, maar is dat ook zo? Een polis bestaat uit een polisblad, voorwaarden en eventueel extra clausules. En bij die clausules gaat het soms mis. Over h...

Lees verder
De digitale gebouwen staan er al

De digitale gebouwen staan er al

Per 1 januari 2016 is de ‘Meldplicht Datalekken’ van kracht. Elke organisatie die op een of andere wijze gegevensbestanden beheert waarin identiteitsgegevens van personen zijn opgenomen, is vanaf die datum verplicht iedere inbr...

Lees verder
April in december

April in december

Inmiddels is het nieuwe jaar van start gegaan. Het weerboek van 2016 telt nog veel onbeschreven bladzijden. Wat er uiteindelijk in het jaarboek komt te staan? Wie het weet mag het zeggen. Hoewel, de prognoses van de nationale E...

Lees verder
De Bay Area en de Noordzee Delta

De Bay Area en de Noordzee Delta

Nanotechnologie lijkt voor velen nog steeds een wereld van science en fiction. Er gaan bakken onderzoeksgeld in, maar er komt nog maar weinig het laboratorium uit in concrete toepassingen. Er wordt meer geld verbrand dan er wor...

Lees verder
Moeilijke keuze

Moeilijke keuze

Zal men de handen in Parijs op elkaar krijgen? Komt het tot bindende internationale afspraken om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen? Het zal niet meevallen. Zoveel landen die het eens moeten worden over zo een moei...

Lees verder
Goedkoop is duurkoop

Goedkoop is duurkoop

De warmtepomp is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de huidige woningmarkt. Grote nieuwbouwwijken met duurzame installaties is eigenlijk al niets nieuws meer. Toch zijn er veel projecten in Nederland die er weliswaar prac...

Lees verder
Zo lek als een mandje

Zo lek als een mandje

Gebouwen, -technieken, -systemen, alles wordt tegenwoordig gezien vanuit duurzaamheid. Duurzaamheid, energiebeheersing en behaaglijkheid zijn belangrijke pijlers bij het ontwerp en de realisatie van moderne gebouwen en bouwmeth...

Lees verder
Elke week een vastgoedramp à la Tianjin

Elke week een vastgoedramp à la Tianjin

‘Als in de chemische industrie gewerkt zou worden zoals in de bouw, dan zou er elke week een ramp plaatsvinden in de orde van grootte als die in Tianjin’. Met dit statement en bijbehorende beelden van de krater in de Chinese ha...

Lees verder

Tijdperk van de batterij

Wereldwijd zijn de gevolgen van klimaatverandering steeds duidelijker zichtbaar. Over de oorzaak van de opwarming discussiëren klimaatwetenschappers al lang niet meer. De als maar toenemende concentratie broeikasgassen zoals CO...

Lees verder